45001000.htm

http://www.siamacsotudeh.com/0a0aaa.jpg  

 

 برای سفارش  با کردیت  کارت  در صفحه اول  روی  کلمه   سفارش  کلیک  کنید

  بهای کتاب 20  دلار می باشد. برای سفارش و پرداخت با کردیت کارت به دکمه سفارش در صفحۀ اول و برای سفارش و پرداخت با چک و مانی اوردر به آدرس یا تلفن زیر مراجعه فرمادید:

1- چک خود را بنامHossein poorhaidar  بنویسید وبه آدرس زیر ارسال نمائید.                 

  

CEES

PO Box 55338

300 Borough Dr.

Scarborough On. M1P- 4Z7 Canada 

2- سفارش با ای میل  یا تلفن

Info@siamacsotudeh.com

3-سفارش با تلفن و فکس 

Tel & fax

          905-237-6661  

 

 

 

متن پشت جلد کتاب

تاريخ پيدايش‏ انسان و زندگى اجتماعى اش‏ به تقريب به يك ميليون سال قبل باز ميگردد. از اين مدت در نزديك به 994000 سالِ آن, نظام مادر تبارى برقرار بوده است كه در آن زن و مرد در روابط ميان خود از آزادى و برابرى كامل جنسى برخوردار بوده اند و تنها در 6 هزار سال اخير است كه با برقرارى نظام پدرسالارى اين روابط دچار محدوديت و زن به بردة مرد تبديل شده است .

در نظام مادر تبارى, انسان نه تنها در مسائل جنسى بلكه در همه مسائل ديگر نيز از آزادى كامل برخوردار بوده است . ديكتاتورى, سركوب, شكنجه, اعتياد, فحشاء, دزدى و زندان, همين طور تبعيض‏ و تجاوز جنسىِ به زن, از فرآورده هاى عصر تمدن يعنى همين شش‏ هزار سال اخير بوده اند .

انسان بدوى هر چند از نظر زندگى مادى در سطح بسيار پائين ترى قرار داشته  ولى از نظر مناسبات اجتماعى و جنسى از بشركنونى بسيار دمكراتيك تر و  انسانى تر بوده است .

انقلاب پدر سالارى و استقرار مالكيت خصوصى در 6 هزار سال قبل عظيم ترين انقلابى بوده است كه  تاكنون بشر بخود ديده است , هر چند كثيف ترين و ضد انسانى ترين آن . تمدن كنونى بر پايه اين انقلاب بوده كه شكل گرفته است. از اينرو, تمامى دردها و مصائب بشر كنونى از جنبه هاى منفى همين انقلاب ناشى شده اند.  براى همين, در سرتاسرتاريخ همواره سعى بر اين بوده و هست تا اطلاعات مربوط به آن در پرده نگاه داشته شود. چرا كه در غير اينصورت با اطلاع از آن, بساط نظامات و تمدن كنونى در هم پيچيده خواهد شد . در سايه اين بى خبرى عمومى است كه مطالعه كتابى كه در دست داريد اهميت ويژه اى مى يابد. مطالعه اين كتاب چشم شمارا چنان بر روى واقعيت و دروغ پردازيهاى تاريخى, منجمله روابط ميان زن و مرد و سكس‏ باز خواهد كردكه ممكن است هرگز نظير آنرا در زندگى خود تجربه نكرده باشيد . اين كتاب افكار شما را در مورد تاريخ , جامعه و زن بكلى دگرگون خواهد ساخت .

پيش‏ گفتار چاپ دوم

كتابى كه در دست داريد خوشبختانه با استقبال عمومى مواجه شد بطوريكه چاپ اول آن بلافاصله طى دو ماه اول پس‏ از چاپ تمام شد و اين چاپ دوم آن است كه در اختيار شما قرار ميگيرد .

اين كتاب جلد اول مجموعه ايست كه جلد دوم آن در آيندة نزديك منتشر خواهد شد. جلد اول كتاب , دوران ماقبل تمدن يعنى دوران بدويت , بربريت  و بخش‏ عمده اى از دوران تمدن تا آغاز عصر جامعه مدرن را در بر ميگيرد , و جلد دوم به خود جامعه مدرن و موقعيت زن در آن ميپردازد , يعنى به عصر بعد از انقلابات سرمايه دارى تا زمان حاضر  بعبارت ديگر , جلد دوم به شكل سرمايه دارانه وابستگى زن و موقعيت وى در اشكال اجتماعى فراتر سرمايه دارى مى پردازد.

بخش‏ اول اين جلد , براى آشنائى عمومى خواننده با مسئله , با اشارات پراكنده و منتوع به اشكال مختلف وابستگى زن شروع ميشود و در بخشهاى بعدى, هر يك از اين اشكال وابستگى, بطور جداگانه و تحليلى ترى , مورد بررسى قرار ميگيرند .  بعبارت ديگر , من سعى كرده ام تا كتاب را با نمونه هائى عملى از تجربيات روزمره افراد در مورد رابطه ميان زن و مرد , و بطريقى شيرين و جذاب شروع كنم تا بتدريج  كه خواننده به   ادامه مطالعه كتاب علاقمند مى شود ,  بتوانم مطلب را در سطح تحليلى و .

پيچيده تر آن مورد بررسى و تامل قرار دهم . اميدوارم اين نحوه نگارش‏ به درك  مسئله  به شكل عملى تر آن و  در نتيجه , كاربرد استنتاجات آن در زندگى روزمره كمك كند. بهرحال , همه مقصود نويسنده در اتخاذ چنين رويه اى اينست كه بتواند اقشار وسيع ترى از زنان را مورد خطاب خود قرار داده , ريشه هاى بردگى و وابستگى آنان را به زبان ساده و قابل فهم ترى روشن كند.  

 بخش‏ دوم كتاب عمدتا شكل قرون وسطائى بردگى زن به مرد را مورد بررسى قرار ميدهد . شكلى كه در حال حاضر سايه آن , به درجات مختلف بر سر بخش‏ بزرگى از جهان معاصر , بخصوص‏ بخشهاى عقب افتاده تر آن , سنگينى ميكند .

اهميت اين بخش‏ يكى هم در فوريتِ ضرورتِ افشاگرى از ارتجاع اسلامى و سد كردن كوششهاى آن در  نقد ارتجاعى از شكل سرمايه دارانه وابستگى زن در جوامع مدرن به نفع اشكال قرون وسطائى آن ميباشد .

و اما بخش‏ سوم كتاب , به وضعيت زن  در دوران ماقبل  تاريخ  اختصاص‏ دارد . دورانى كه در آن زن در برابرى كامل با مرد و از موقعيت بالا و ارجمندى برخوردار بوده است .

اهميت اين بخش‏ در پرده برداشتن از اين حقيقت است كه انسان در 99ُ% از تاريخ تا كنونى اش‏ در نظامى كاملا عادلانه و انسانى تر از آنچه كه عصر تمدن نام گرفته است ميزيسته است. دورانى كه در آن نظام مادر تبارى برقرار بوده و زن همچون الهه آسمان مورد پرستش‏ قرار داشته است . اين بخش‏ از آن جهت اهميت دارد كه جامعه متمدن با تزوير و رياى متمدنانه سعى در پرده نگاه داشتن آن از نظر مردم ميكند . چرا كه آگاهى از آن , يعنى از اين حقيقت كه انسان در قسمت اعظم تاريخ يك مليون ساله خود در نظام آزاد , برابر و عادلانه اى بسر ميبرده است , موقعيت خود آنرا در معرض‏ خطر قرار ميدهد.و سرانجام بخش‏ چهارم كتاب كه به شرح چگونگىِ از ميان رفتن جوامع اوليه انسانى و نظام عادلانه آنها و افتادن زن به زنجير بردگى مردمى پردازد. اين بخش‏ بخصوص‏ از اين جهت مهم است كه تمدن را به صلابه  مى كشد و نشان ميدهد كه انسان در 6 هزار سال اخيرى كه از عمر متمدنانه اش‏ ميگذرد , چه منجلابى از جنايت , فقر و كثافت ببار آورده است . منجلابى كه يا بايد در آن غرق شده و براى هميشه از ميان برود و يا بر عليه آن بپا .خيزد و براى هميشه خود را از آلودگيهاى آن پاك سازد .                                                                                                 سیامک ستوده                    سپتامبر 2003

                         

پیشگفتار چاپ چهارم

با استقبال عمومی از کتاب زن و سکس خوشتختانه این کتاب در طی دو سال و نیمی که از انتشار آن میگذرد، به چاپ چهارم خود رسید. چاپ چهارم بدلایل مختلف نسبت به چاپهای قبلی از کیفیت بالاتری برخوردار است. علاوه بر اینکه از لحاظ چاپ بسیار مرغوب و بهتر است، بعلاوه، با غلط گیری مجدید متن، خواندن آن از روانی و سهولت بیشتری برخوردار میباشد. مضافا بر اینکه در جریان بازبینی کتاب اصلاحات و تغییراتی هر چند بسیار جزئی، مانند اضافه کردن بعضی مدارک و مطالب به متن قبلی،آنرا مستندتر و قابل فهم تر نموده است. از جمله در پرتو مطالعات و اطلاعات بیشتری که در جریان تحقیق برای نوشتن کتاب "تاریخ گفته نشدۀ اسلام"بدست آوردم، در بخش مربوط به نقش اسلام در استقرار پدر سالاری در عربستان، توانستم تغییرات مختصری که ارزیابی دقیقتری از این نقش بدست میدهد، بعمل آورم. باین دلایل، حجم کتاب در چاپ چهارم از 540 به 600 صفحه افزایش یافت.

نکته دیگر اینکه در فاصله دو سال میان چاپ یکم و چهارم کتاب، تغییر مختصر ولی مثبت و قابل لمسی در محیط فرهنگی ایرانیان خارج از کشور بچشم میخورد که قابل ذکر میباشد. این تغییر از اینقرار است که اگر نگوئیم برای اولین بار، ولی بشکل بارزتری نسبت به گذشته، زن در ترانه های ایرانی از قالب گذشته اش خارج شده در نقش جدیدی ظاهر میشود. باین معنا که نه صرفا مانند گذشته بعنوان یکی از اجزاء ضروری نظام پدرسالاری ، بلکه بعنوان جزء ستمکش آن مطرح میگردد.

در گذشته، در ترانه های ایرانی هیچگاه به زن در موقعیت ستمکشی اش نگاه نمیشد. زن بیشتر موجودی برای عاشق شدن، یا عاشق او شدن، یعنی صرفا برای زنگامیزی عاشقانه جامعه مردسالار ببکار میرفت؛ یا موجودی برای پرستش و تکمیل جنسی دنیای مردان. البته، گاهی نیز بعنوان مادر، جزء دیگر نظام خانوادۀ مردسالار که فرزندان مرد! را در دامان پرمحبتش بزرگ میکند، مطرح میگشت.

بهرحال، در همۀ موارد فوق، زن نه بعنوان جزء ستمدیده و استثمار شوندۀ نظام مردسالار، بلکه همچون جزء زینت دهندۀ آن در نظر گرفته میشد، بدون آنکه به دردهها و مظالمی که بر او روا میگردد حتی اشاره ای هم بشود. ولی در این یکی دو سال ما شاهد این هستیم که در یک دو ترانه بعنوان یک موجود تا حدودی ستمکش مطرح میشود. اینکه تا چه حد مباحثات کتاب زن و سکس و کتابهای مشابه در مورد ستمکشی زن و طرح وسیع این مباحثات توسط خود من در تلویزیونهای ایرانی خرج از کشور در برجسته نمودن این جنبه از موجودیت اجتماعی زن موثر واقع شده است به قضاوت دیگران وابسته است. ولی تا آنجا که به من مربروط میگردد، اگر این کتاب توانسته باشد حتی باندازۀ سرسوزنی هم در این مورد نقش ایفا کرده باشد، جای بسی خوشبتختی برای من و دیگرانی که در این امر سهیم بوده اند میباشد. بخصوص که شاید باز هم برای اولین بار این امکان بوجود آمده است که در خارج از کشور کار نظری و رادیکال بر افکار عمومی و بخصوص کار هنری که از تاثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی برخوردار است، اثر گذار باشد، و بعبارت دیگ، کار نظری بلافاصله موثر گشته ما به ازاء عملی خود را در جامعه بدست آورد. اگر  چنین باشد، و من دچار خوشبینی بیش از اندازه نشده باشم، بایدگفت که این قدمی خوشحال کننده ای برای همۀ خواستاران عدالت و ایدۀ برابری زن میباشد.

اینها عواملی بودند که باعث گشتند تا من با وجود مشغله زیاد با علاقه بشتری به تصحیح و چاپ چهارم کتاب مبادرت نموده اینکار را با جدیت دنبال نمایم، و از اینرو، خوشحالم که اکنون میتوانم آنرا در اختیار شما قرار دهم. 

                                                                                       سیامک ستوده                              ژانویه 2006

 

فهرست مطالب

                                  پيش‏ گفتار                                 

  بخش‏ اول   

                               زن : وسيله و موضوع سكس‏

                         فصل اول :        مبادله سكس‏ در خانواده    

شوهرم بايد خرج مرا بدهد چون من خودم را در اختيار او ميگذارم

10

شغل و ثروت براى مرد و زيبائى براى زن

12

چرا زنان برعكس‏ مردان براحتى حاضر به

خوابيدن بامردان نيستند؟

14

ازدواج با پول

17

 آموزش‏ فروش‏ سكس‏

19

باز هم يك آمار ديگر

 فصل دوم :        مبادله سكس‏ بيرون از خانواخانواده

21

 مردها فقط دنبال سكس‏ اند

 مردان ميدانند براى چه پول خرج ميكنند.

23

زنان چطور؟

26

نشريات باصطلاح مبتذل به چه كار جدى مشغولند؟

27

دو سئوال مهم

28

دوست سوة استفاده چى نه كارى كن كه او ترابخواهد.

29

هيچ احمقى براى كسى بيهوده پول خرج نميكند

31

زنان بيش‏ از مردان مراقب ارزش‏ كالاى خود هستند

فصل سوم :      بسته بندى سكس‏ قبل از فروش‏

39

چرا زنان لباس‏ سكسى ميپوشند؟

41

چرا مردان موضوع سكس‏ نيستند؟

42

شلوار راحتى ساوان

44

آيا تعريف سكسى بودن مرد و زن يكى است ؟

46

آيا سكسى پوشيدن ونمايش‏ بدن نادرست است؟

فصل چهارم :       مبادله سكس‏ در محيط كار

آيا زنان در طى قراردادِ كار فقط نيروى كارشان

53

   را ميفروشند؟

 چرا فقط زنانند كه سكس‏ و زيبائيشان براى

58

    جلب مشترى بكار ميرود؟

59

  چرا آرايش‏ براى زنان در محيط كار اينقدر مهم است؟  

60

با مسئوليتهاى جديدتان زيبايانه برخورد كنيد.       چگونه ؟    

فصل پنجم :  چه كسى به شخصيت زنان بعنوان وسيله سكس‏ شكل ميدهد؟

69

رسانه هاى گروهى

70

تلويزيون و سينما

نمونه هاى نقش‏ ساز در رسانه هاى گروهى

70

  دخترها سر قرار ميروند , پسرها سر كار

چگونه نشريات شخصيت زنان و مردان را شكل ميدهند؟

83

نشريات نوجوانان

آيا نشريات پسران نيز همين نوع شخصيت سا زى ميكنند؟

87

      آيا براى دختران نيز نشريه مشابهى وجود دارد؟  

90

         نشريات زنان

91

     سئولات خودتان را از طراح لباس‏ مطرح كنيد

92

     هنر آشنائى با مردان و لاس‏ زدن با آنها

99

 زنان در چه ابعادى در اين زمينه آموزش‏ ميبينند؟

105

 آيا رسانه هاى گروهى آمريكا تنها شخصيت زنان

    در آمريكا را شكل ميدهند؟

آيا مردان هم مثل زنان در نشرياتشان بيشتر به زيبائى خود فكر ميكنند؟

107

 

121

 چه كسانى طرف خطاب اصلى نشريات اقتصادى  و مالى اند ؟

بخش‏ دوم

   زن بردة خانگى

فصل اول :             مالكيت خانواده بر دختر

121

چرا زنان قبل از ازدواج حق برقرارى رابطه جنسى باكسى را نداشتند؟

121

قيد و بندهاى قرون وسطائى بر دست و پاى زنان

تقدس‏ حق مالكيت بر سكس‏ و مجازات سرپيچى   از آن

126

128

آيا رابطه جنسى فقط با شوهر براى دختر امرى     داوطلبانه بوده است ؟

130

آيا مالكيت مرد بر زن با مالكيت بر اشياء تفاوتى       داشته؟

131

ارزش‏ مصرف دختر و حفظ آن تا شب عروسى

135

 بستن مجراى دختر براى جلوگيرى از مصرف آن

146

استفاده جنسى از دختر به محض‏ رگل شدن

149

آيا تجاوز به زن خسارت مالى به صاحب آن    محسوب ميشده ؟

154

عشق پدرى

165

فصل دوم :          شرايط خريد زن به هنگام ازدواج

166

 زن خوب براى شوهر به چه معنى بود؟

 

اطاعت

 

       الف-تهديد و تشويق براى به اطاعت

171

     كشيدن زنان

172

       ب- زن مظهر شرارت و شهوت

181

            پاكدامنى

184

          الف-ماندن در خانه

185

    ب-عروس‏ قرآن

191

       پ-حجاب

193

       وفادارى

195

   الف-وفادارى حتى پس‏ از مرگِ شوهر

196

ب-مراسم "ساتى " يا خود سوزى زن

 

فصل سوم :              مالكيت شوهر بر زن

 

      ازدواج يا انتقال حق مالكيت بر زن به غير

207

چرا خريد زن ؟

215

       نفقه در برابر سكس‏ يا فحشاى زن در خانواده

222

فحشا در خارج از خانواده

 

فحشاى آزاد

223

صيغه ياازدواج موقت

225

         فحشاى مقدس‏

226

      فحشاى دربارى

227

      فحشاى دولتى

 

فصل چهارم :         زن و خانواده

234

خانواده بعنوان واحد افتصادى پايه

237

    روابط سلسله مراتبى در درون خانواده

241

زن بعنوان نيروى كار خانگى

246

  زن بعنوان وسيله توليد مثل

250

  خانواده و قدرت اربابى

 

فصل پنجم :     زن در نظام سرفدارى

257

نظام سرف دارى

259

2مقايسه سرف با برده

264

   سرفدارى و موقعيت زن در خانواده

270

  زن برده و زن سرف

279

       آيا زنِ سرف واقعا توسط شوهرش‏ استثمار ميشد؟

284

   مردسالارى و ستم دوگانه بر زنان

286

ستم دوگانه بر زنان در سيستم برده دارى

 

                              

بخش سوم

    زن : الهه آسمان

     بخش‏ سوم

 

زن : الهه آسمان  

 

 

زن و سكس‏ در دوران ما قبل تمدن

 فصل اول :   موقعيت زنان در دوران ماقبل تمدن ت                                                                                                                                                                                                                   

 

 فصل اول: موقعیت زنان در دوران ماقبل تمدن

 آیا زنان هميشه در موقعيت فرودستى قرار داشته اند؟

 

 

 چرا زنان از موقعيت قابل احترامى در جامعه برخوردار  بوده اند؟

294

نقش‏ زنان در پشرفت جامعه بدوى

298

فصل دوم :         نظام مادر تبارى

309

كلان واحد اقتصادى پايه در نظام مادر تبارى

311

چرا در كلان زنان با وجود موقعيت بالاتر بر مردان  مسلط نبوده اند؟

315

    آيا هرگز نظام مادر سالارى وجود داشته است ؟

316

نظام مادر تبارى در جوامع ماقبل تمدن

 

فصل سوم :          سكس‏ در جامعه بدوى

323

آيا روابط جنسى در جامعه بدوى آزاد بوده است ؟

326

آميزش‏ جفتى و پديدة ازدواج

327

چگونه آميزش‏ گروهى جاى خود را به آميزش‏ جفتى    ميدهد

332

آزادى سكس‏ در جوامع ماقبل تمدن

 

فصل چهارم :   پيدايش‏ خانواده و خانواده پدرسالار

339

    بوكوتامالا يا خانه هاى عشق

340

چگونه مرد براى اولين بار به خانه زن راه ميآبد

342

    آغاز ازدواج

347

چگونه نطفه هاى خانواده در درون كلان شكل ميگيرد

350

  پيدايش‏ پدر

354

   تبديل هديه به زن بها

 

فصل پنجم :  مالكيت خصوصى و اضمحلال نظام مادرتبارى

361

  پيدايش‏ مالكيت خصوصى و اضمحلال نظام كلان

365

   جايگزينى نظام پدر تبارى بجاى مادر تبارى

370

  مقايسه نقشهاى زن و مرد در دوران قبل و بعد  از تاريخ

376

ازدواج در ميان اقوام بومى

 

بخش‏ چهارم 

 

زن

 

در گذار به نظام پدرسالارى  

چگونه الهه آسمان به زانو در ميآيد

 

فصل اول :  نظام هاى اشتراكى و مادرتبار  در همه جا     واژگون ميشوند

385

اشرافيت قبيله اى و اضمحلال كلان

 

  اضمحلال نظام كلان در آتن و رم و عروج تمدنهاى

386

برذه دار از دل آنها -آتن

390

   اصلاحات سولون

391

   جايگزينى ارتش‏ حرفه اى بجاى توده مسلح در كلان

394

   رم

396

حمله و تسلط اقوام پدرسالار بر جوامع مادرتبار

406

  اهريمن سازى از خدايان زن

 

فصل دوم :   نظام پدر سالارى و مذاهب جديد

411

مذاهب پدرسالار

 

 درك خطى از تاريخ و نقش‏ آن در شكل گيرى

413

   مذاهب پدرسالار

414

  درك خطى از تاريخ و مذهب زرتشت

417

 گناه آلودگى سكس‏ در نظام پدرسالارى

 

فصل سوم :  اسلام و نقش‏ آن در استقرار نظام پدرسالار  در ميان اعراب

425

اوضاع اقتصادى.اجتماعى عربستان قبل از اسلام

 

بقاياى نظام مادرتبارى در عربستان و نقش‏ اسلام

427

   در از ميان بردن آن

429

ممنوعيت ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان

430

حق زنان براى گرفتن طلاق قبل از اسلام

431

چگونه در اسلام نظام چند زنى برقرار ميشود

433

نمونه هاى زنان در موقعيتهاى بالا قبل از اسلام

435

آيا بهشت زير پاى مادران است يا روى دوش‏ آنان؟

438

كشيدن زنان به زير پردة حجاب و قطع رابطه شان   با مردان

441

منع آرايش‏ و بيرون رفتن از خانه

442

چرا در اسلام و ساير مذاهب قوانين ضد زن بمرور ايام  جابرانه تر ميشوند

446

آيا اسلام وضع زنان در ايران و سرزمينهاى مفتوحه را  بهبود بخشيد؟

 

فصل چهارم :    تلاشى نظامهاى اشتراكى و مادرتبار در آمريكا بدست اروپائيان

454

مسيحيت پدر سالار در برابر سرخپوستان مادرتبار

455

نظام اشتراكى و مادرتبار در ميان "سنكا" ها

459

زنان سنكا و مسئله زمين

462

چگونه سفيدپوستان نظام مادرتبارى بوميان "سنكا" در  آمريكا را متلاشى كردند

465

چگونه زنان سنكا در برابر توطئه سفيدها مقاومت   ميكنند

468

تحميل نظام پارلمانى بر نظام شورائى بوميان

468

  موقعيت زنان در نظام جديد

 

فصل پنجم : نقش‏ مسيحيت در برقرارى نظام پدرسالارى در ميان "چروكى ها"

477

توطئه براى بيرون آوردن زمين از چنگ چروكيها

478

باز هم مقاومت زنان در برابر طرح تقسيم زمين

 

توطئه مردان, قانون اساسى جديد و بيرون انداختن

481

زنان از شوراى ملى

482

اشرافيت قبيله اى , تشكيل ارگان اجرائى دولتى و   نيروى پليس‏

484

  چگونه نظام دمكراسى به حق مالكيت خصوصى   هم خيانت ميكند.

 

متن پشت جلد کتاب

تاريخ پيدايش‏ انسان و زندگى اجتماعى اش‏ به تقريب به يك ميليون سال قبل باز ميگردد. از اين مدت در نزديك به 994000 سالِ آن, نظام مادر تبارى برقرار بوده است كه در آن زن و مرد در روابط ميان خود از آزادى و برابرى كامل جنسى برخوردار بوده اند و تنها در 6 هزار سال اخير است كه با برقرارى نظام پدرسالارى اين روابط دچار محدوديت و زن به بردة مرد تبديل شده است .

در نظام مادر تبارى, انسان نه تنها در مسائل جنسى بلكه در همه مسائل ديگر نيز از آزادى كامل برخوردار بوده است . ديكتاتورى, سركوب, شكنجه, اعتياد, فحشاء, دزدى و زندان, همين طور تبعيض‏ و تجاوز جنسىِ به زن, از فرآورده هاى عصر تمدن يعنى همين شش‏ هزار سال اخير بوده اند .

انسان بدوى هر چند از نظر زندگى مادى در سطح بسيار پائين ترى قرار داشته  ولى از نظر مناسبات اجتماعى و جنسى از بشركنونى بسيار دمكراتيك تر و  انسانى تر بوده است .

انقلاب پدر سالارى و استقرار مالكيت خصوصى در 6 هزار سال قبل عظيم ترين انقلابى بوده است كه  تاكنون بشر بخود ديده است , هر چند كثيف ترين و ضد انسانى ترين آن . تمدن كنونى بر پايه اين انقلاب بوده كه شكل گرفته است. از اينرو, تمامى دردها و مصائب بشر كنونى از جنبه هاى منفى همين انقلاب ناشى شده اند.  براى همين, در سرتاسرتاريخ همواره سعى بر اين بوده و هست تا اطلاعات مربوط به آن در پرده نگاه داشته شود. چرا كه در غير اينصورت با اطلاع از آن, بساط نظامات و تمدن كنونى در هم پيچيده خواهد شد . در سايه اين بى خبرى عمومى است كه مطالعه كتابى كه در دست داريد اهميت ويژه اى مى يابد. مطالعه اين كتاب چشم شمارا چنان بر روى واقعيت و دروغ پردازيهاى تاريخى, منجمله روابط ميان زن و مرد و سكس‏ باز خواهد كردكه ممكن است هرگز نظير آنرا در زندگى خود تجربه نكرده باشيد . اين كتاب افكار شما را در مورد تاريخ , جامعه و زن بكلى دگرگون خواهد ساخت .

 

 

 

michael kors cyber Monday Victoria Secret cyber monday uggs black friday michael kors black Friday louis vuitton cyber Monday canada goose black friday Tiffany black Friday under armour black friday uggs cyber monday michael kors black Friday burberry cyber Monday michael kors black Friday uggs cyber monday Juicy Couture cyber monday kate spade black friday uggs cyber monday north face cyber monday deals bose cyber monday north face black friday michael kors black Friday barons 13s jordan 13 barons barons 13s barons 13s jordan 13 barons jordan 13 barons barons 13s barons 13s barons 13s jordan 13 hologram hologram 13s jordan 13 hologram jordan 13 hologram jordan 13 hologram hologram 13s jordan 13 hologram hologram 13s hologram 13s legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared black infrared 6s black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 6 black infrared beats by dre cheap jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s coach factory outlet Legend Blue 11s louis vuitton outlet coach factory outlet michael kors outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s black infrared 6s michael kors uk michael kors outlet jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue barons 13s beats by dre cheap Legend Blue 11s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue lebron 12 jordan 11 legend blue jordan 14 black toe jordan 6 black infrared michael kors black friday north face black friday jordan retro 11 sac louis vuitton black infrared 6s sac louis vuitton legend blue 11s beats by dre black friday black infrared 6s beats by dre black friday black infrared 6s jordan 11 legend blue beats by dre cheap jordan 11 legend blue Legend Blue 11s legend blue 11s jordan 6 black infrared michael kors outlet jordan 14 black toe lebron 12 legend blue 11s sac louis vuitton legend blue 11s Lebron 11 beats by dre cheap jordan 11 legend blue lebron 11 jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue black infrared 6s legend blue 11s cheap oakley sunglasses jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 13 barons Nike kd vii Easy Money jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue beats by dre black friday michael kors outlet online jordan 6 black infrared uggs black friday michael kors black friday michael kors outlet michael kors outlet legend blue 11s legend blue 11s north face black friday black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue Nike kd vii black infrared 6s legend blue 11s jordan 11 legend blue coach outlet online kate spade outlet lebron 12 louis vuitton outlet jordan 11 legend blue Legend Blue 11s lebron 12 coach outlet online black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 11 jordan 13 barons legend blue 11s michael kors outlet barons 13s jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan retro 11 Nike kd vii black infrared 6s black infrared 6s black infrared 6s coach factory outlet jordan 6 black infrared coach factory outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s louis vuitton outlet michael kors outlet jordan retro 11 jordan 11 legend blue jordan retro 11 michael kors black friday lebron 12 legend blue 11s jordan 6 black infrared michael kors uk black infrared 6s jordan retro 11 coach outlet online jordan 6 black infrared black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s black infrared 6s jordan 14 black toe michael kors outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s lebron 12 lebron 12 louis vuitton outlet beats by dre cheap legend blue 11s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet sac louis vuitton legend blue 11s louis vuitton outlet legend blue 11s legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet lebron 12 jordan 6 black infrared louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared legend blue 11s michael kors outlet michael kors black friday coach black friday louis vuitton outlet cheap oakley sunglasses black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 11 Legend Blue Nike kd vii jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue lebron 12 black infrared 6s coach outlet online cheap oakley sunglasses michael kors outlet beats by dre cheap jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 6 black infrared coach outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue michael kors black friday beats by dre black friday michael kors black friday black infrared 6s louis vuitton outlet uggs black friday louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet jordan 11 legend blue coach outlet online louis vuitton outlet beats by dre outlet legend blue 11s michael kors outlet michael kors outlet jordan 11 Legend Blue jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s michael kors outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre outlet lebron 12 jordan 11 legend blue black infrared 6s kate spade outlet black infrared 6s coach black friday jordan 11 legend blue legend blue 11s sac louis vuitton uggs black friday michael kors black friday legend blue 11s lebron 12 black infrared 6s north face black friday jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue louis vuitton outlet cheap jordans cheap jordans legend blue 11s legend blue 11s louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 11 legend blue Nike kd vii Easy Money beats by dre outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan retro 6 jordan 14 black toe jordan retro 6 black infrared 6s lebron 12 jordan 11 Legend Blue black infrared 6s beats by dre outlet jordan 13 barons coach outlet online beats by dre outlet coach outlet online legend blue 11s black infrared 6s jordan 11 legend blue coach outlet online legend blue 11s jordan 6 black infrared michael kors black friday black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet black infrared 6s sac louis vuitton black infrared 6s jordan 6 black infrared coach outlet online louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet beats by dre outlet jordan 14 black toe jordan 14 black toe cheap jordans cheap jordans beats by dre cheap jordan 11 legend blue black infrared 6s coach outlet online lebron 12 michael kors outlet jordan 6 black infrared barons 13s coach factory outlet barons 13s black infrared 6s legend blue 11s michael kors outlet louis vuitton outlet Lebron 11 coach outlet online legend blue 11s Lebron 11 legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet black infrared 6s black infrared 6s uggs black friday louis vuitton outlet beats by dre black friday legend blue 11s coach factory outlet legend blue 11s black infrared 6s coach outlet online coach factory outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared black infrared 6s michael kors outlet legend blue 11s legend blue 11s Lebron 11 Lebron 11 louis vuitton outlet coach outlet online legend blue 11s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared louis vuitton outlet black infrared 6s legend blue 11s black infrared 6s Nike kd vii jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan retro 11 jordan 6 black infrared legend blue 11s black infrared 6s north face black friday michael kors black friday legend blue 11s legend blue 11s black infrared 6s lebron 11 michael kors outlet online cheap oakley sunglasses legend blue 11s jordan 6 black infrared black infrared 6s lebron 11 louis vuitton outlet lebron 12 michael kors outlet michael kors uk legend blue 11s Lebron 11 Nike kd vii Easy Money legend blue 11s jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue louis vuitton outlet cheap jordans jordan retro 6 legend blue 11s legend blue 11s michael kors outlet jordan 11 legend blue Nike kd vii beats by dre outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue cheap jordan shoes jordan 14 black toe jordan retro 6 black infrared 6s michael kors outlet coach black friday north face black friday legend blue 11s lebron 12 jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue black infrared 6s beats by dre black friday lebron 12 jordan 11 legend blue michael kors outlet jordan 11 Legend Blue jordan 6 black infrared kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sac louis vuitton michael kors outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 14 black toe jordan 13 barons jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared louis vuitton outlet black infrared 6s jordan retro 11 lebron 12 coach outlet online beats by dre outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue black infrared 6s beats by dre cheap michael kors outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan retro 11 north face black friday jordan retro 11 black infrared 6s louis vuitton outlet beats by dre black friday louis vuitton outlet legend blue 11s legend blue 11s black infrared 6s black infrared 6s jordan retro 6 nike kd vii easy money beats by dre cheap Lebron 11 black infrared 6s cheap jordan shoes black infrared 6s jordan 11 legend blue beats by dre cheap legend blue 11s black infrared 6s sac louis vuitton jordan 6 black infrared barons 13s michael kors outlet black infrared 6s lebron 11 legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue cheap oakley sunglasses coach outlet online jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue 11s coach factory outlet jordan 6 black infrared black infrared 6s legend blue 11s north face black friday jordan 6 black infrared lebron 11 coach black friday michael kors outlet beats by dre cheap louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre cheap louis vuitton outlet jordan 11 lebron 11 coach factory outlet coach outlet online ferrari 14s black toe 14s legend blue 11s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue black infrared 6s coach factory outlet legend blue 11s coach factory outlet michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue 11s legend blue 11s black infrared 6s black infrared 6s jordan retro 6 coach black friday legend blue 11s legend blue 11s uggs black friday uggs black friday michael kors black friday jordan 6 black infrared coach outlet online michael kors outlet north face black friday jordan retro 6 michael kors outlet cheap oakley sunglasses kate spade outlet cheap oakley sunglasses legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan retro 6 black infrared 6s louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 13 barons louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap lebron 12 jordan 6 black infrared louis vuitton outlet coach outlet online black infrared 6s beats by dre outlet black infrared 6s michael kors outlet black infrared 6s jordan 11 Legend Blue beats by dre cheap legend blue 11s coach outlet online jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre black friday uggs black friday north face black friday michael kors outlet jordan 6 black infrared michael kors outlet online louis vuitton outlet sac louis vuitton jordan 6 black infrared uggs black friday black infrared 6s legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 14 black toe black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue legend blue 11s lebron 12 jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared black infrared 6s lebron 11 cheap oakley sunglasses beats by dre cheap beats by dre cheap jordan 6 black infrared jordan 14 black toe coach factory outlet kate spade outlet michael kors outlet jordan retro 6 coach outlet online lebron 11 legend blue 11s Lebron 11 legend blue 11s jordan 6 black infrared uggs black friday uggs black friday louis vuitton outlet beats by dre black friday louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s michael kors outlet online jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared coach outlet online louis vuitton outlet jordan 11 legend blue coach outlet online louis vuitton outlet beats by dre outlet legend blue 11s michael kors outlet michael kors outlet black infrared 6s nike kd vii easy money legend blue 11s jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue coach outlet online jordan 11 legend blue coach outlet online michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre outlet legend blue 11s legend blue 11s black infrared 6s beats by dre black friday uggs black friday coach black friday legend blue 11s legend blue 11s uggs black friday uggs black friday michael kors black friday jordan 6 black infrared lebron 12 ferrari 14s jordan retro 11 black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan retro 6 jordan 14 black toe jordan retro 6 black infrared 6s lebron 12 jordan 11 legend blue black infrared 6s beats by dre outlet jordan 13 barons coach outlet online beats by dre outlet coach outlet online legend blue 11s black infrared 6s jordan 6 black infrared coach outlet online beats by dre cheap jordan 11 legend blue Legend Blue 11s cheap oakley sunglasses louis vuitton outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet legend blue 11s black infrared 6s legend blue 11s louis vuitton outlet lebron 12 coach outlet online jordan retro 11 louis vuitton outlet beats by dre black friday coach factory outlet beats by dre black friday jordan 6 black infrared north face black friday louis vuitton outlet beats by dre cheap jordan 6 black infrared black infrared 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach outlet online black infrared 6s jordan 6 black infrared michael kors outlet michael kors outlet legend blue 11s nike kd vii easy money beats by dre outlet legend blue 11s beats by dre cheap black infrared 6s legend blue 11s black infrared 6s kate spade outlet jordan 11 legend blue lebron 12 black infrared 6s legend blue 11s michael kors outlet jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 14 black toe legend blue 11s legend blue 11s sac louis vuitton louis vuitton outlet uggs black friday legend blue 11s legend blue 11s michael kors black friday uggs black friday louis vuitton outlet michael kors black friday uggs black friday jordan 14 black toe black infrared 6s lebron 12 jordan 11 legend blue kate spade outlet lebron 12 jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 11 legend blue cheap oakley sunglasses legend blue 11s jordan retro 11 jordan retro 11 black infrared 6s jordan 14 black toe coach factory outlet lebron 12 cheap jordan shoes michael kors outlet lebron 11 legend blue 11s lebron 11 sac louis vuitton jordan 11 legend blue cheap jordans black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s michael kors outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue uggs black friday legend blue 11s michael kors black friday jordan 11 legend blue michael kors outlet michael kors outlet black infrared 6s black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue beats by dre cheap jordan 6 black infrared lebron 12 louis vuitton outlet black infrared 6s Legend Blue 11s black infrared 6s michael kors outlet sac louis vuitton legend blue 11s Legend Blue 11s Nike kd vii Easy Money michael kors outlet lebron 12 coach outlet online legend blue 11s louis vuitton outlet uggs black friday north face black friday jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue beats by dre black friday uggs black friday uggs black friday sac louis vuitton lebron 11 lebron 12 jordan 11 legend blue legend blue 11s louis vuitton outlet jordan retro 11 jordan 6 black infrared legend blue 11s legend blue 11s jordan 14 black toe jordan 11 legend blue jordan retro 11 Legend Blue 11s black infrared 6s lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet coach factory outlet louis vuitton outlet jordan 6 black infrared legend blue 11s cheap oakley sunglasses legend blue 11s jordan 6 black infrared beats by dre outlet jordan 11 legend blue lebron 12 Legend Blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue uggs black friday black infrared 6s michael kors outlet jordan 6 black infrared michael kors black friday jordan 6 black infrared louis vuitton outlet coach outlet online beats by dre cheap jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue michael kors outlet michael kors outlet online louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre outlet jordan retro 6 jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan retro 6 black infrared 6s Legend Blue 11s coach outlet online coach outlet online black infrared 6s black infrared 6s jordan 11 legend blue beats by dre outlet Nike kd vii Easy Money Legend Blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre black friday legend blue 11s legend blue 11s jordan 6 black infrared black infrared 6s legend blue 11s jordan retro 11 jordan retro 11 beats by dre cheap jordan 11 louis vuitton outlet michael kors outlet beats by dre outlet black infrared 6s michael kors outlet michael kors outlet legend blue 11s beats by dre cheap beats by dre outlet michael kors outlet jordan 6 black infrared michael kors outlet jordan 11 legend blue lebron 12 jordan 11 legend blue michael kors outlet lebron 12 jordan 11 legend blue coach factory outlet legend blue 11s black infrared 6s jordan 11 jordan retro 11 louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 black infrared beats by dre black friday louis vuitton outlet michael kors outlet coach black friday michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 6 black infrared michael kors outlet jordan 6 black infrared legend blue 11s